top of page

Funcionamento

Circonove dispón de diferentes espazos para poder adestrar diferentes disciplinas entorno as artes escénicas (especialmente circo ou danza). O espazo dispón de equipo de son así como vestuarios para os usuarios.

Para poder facer uso, podes hacerte usuario de Circonove pagando unhas cuotas mensuáis ou anuais.

Ademáis Circonove ten outros programas como a Escola de Circo ou visitas externas de diferentes colectivos.

bottom of page