top of page

¿Quén somos?

 
Este proxecto xestionado pola asociación Circonove é unha nave industrial, adicada á formación, adestramento e ensaios de artistas circenses, así como á creación e a producción de espectáculos de Novo Circo e Cabaré: a NAVE 9
Hoxe en día somos arredor de 245 socios, onde se xestiona por unha asamblea de 25 artistas e profesionais do Circo.
O propósito deste espazo é dar cabida ás necesidades técnicas e artísticas dos creadores galegos e das compañías emerxentes que están xurdindo neste eido.
O feito de compartir un espazo común por multitude de artistas e compañías de diferentes procedencias e disciplinas favorece o intercambio creativo, convertendo á Circonove nunha auténtica factoría cultural, ademáis de cumprir a súa función coma Escola de Circo. 

bottom of page